Mandailingku

Mandailingku

Mandailingku

Tradisi Mandailing

Orang Mandailing sangat gemar memberi nasihat, marsipaingot, kepada kaum kerabat apalagi kepada generasi muda. Nasihat itu dapat berupa paparan pengetahuan, pengalaman, penataan hidup, upaya meraih cita-cita, kerja keras, rukun, dan segala aspek kehidupan. Orang Mandailing sangat paham tentang makna kata-kata yang semuanya diyakini memiliki muatan holong. Sehingga, jika seorang tua memberikan nasihat dengan nada yang keras atau dengan pilihan kata-kata yang tajam, orang yang diberi nasihat, paham benar bahwa semua yang disampaikan itu walaupun pahit sangat sarat bermuatan rasa kasih sayang, demi kebaikannya.